ISBN: 9788761670021. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018